Gratis e-bok

Startsiden

NaturTIPS

Jeger

Friluftsliv


New Zealand


Innhold

Bruk RSS til å abonnere på og lese naturTIPS nettstedet RSS naturTIPS

Arkiv artikkel fra  den  27-11--1993

Jakt på Statsgrunn i Norge

 

111.000 km² jaktterreng til din disposisjon

111.000 km² jaktterreng til din disposisjon
Om du har lyst til å prøve nye jaktmarker, har Norge 111.000 km² å tilby. Det utgjør i alt 1/3 av landarealet. 90% av områdene er høyfjell og lav produktive fjellskoger. Med andre ord områder hvor jakt står sentralt. Terrengene er fordelt over hele Norge fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord og gir tilgang til alle natur typer.
Områdene står beskrevet i katalogen Jakt - Fiske - Friluftsliv som utgis av Norges Fjellstyresamband og Statskog. I disse områdene kan du jakte alle småvilt arter til gunstige priser. Jaktkort løses på postkontoret eller ved å kontakte adresser oppgitt i katalogen. For Finnmark fylke (län) gjelder spesielle bestemmelser for utenlandske jegere

Villrein, elg, hjort, rådyr og bever
På statsgrunn kan utlendinger søke på jaktkort etter storvilt. De fleste villrein områder i Norge er på statsgrunn. Søknaden er stor, men muligheten er alltid til stede. Det finnes også en rekke gode rådyr og bever områder som kan være vel verdt å prøve seg på.

Jegerregisteret og vilttrygdeavgift
For å kunne løse jaktkort må du vær oppført i jeggerregistert hos Direktoratet for Naturforvaltning. I tillegg må du ha betalt vilttrygdeavgift til Viltfondet. For 1993 er det 200 kroner. For registrering i jegerregisteret sender du kopi av ditt svenske jegerbevis. Deretter får du tilsendt innbetalingsblankett for vilttrygdeavgift. Systemet er å sammenligne med

Sveriges statlige jaktkort.
Direktoratet For naturforvaltning
Jegerregisteret
Tungasletta 2
N-7047 Trondheim
990 47 73 58 05 00
TFAX 990 47 73 91 54 33

Våpen
Du kan enkelt ta med dine jaktvåpen til Norge. Når du krysser grensen går du bare inn på tollstasjonen, viser fram våpenkort/legitimasjon og fyller ut et skjema. Når du drar tilbake går du også inn på tollstasjonen og fører våpnene tilbake til Sverige.

Hytter og koier
I samband med salg av jaktkort leies det også ofte ut hytter inne i jaktterrenget. Flere steder er det også åpne koier som står til edisposisjon for jegerne som bruker terrenget. Spør deg for når du skriver/ringer og gjør avtale om jakt.

Spesielle regler for Finnmark
Finnmark fylke (län) er på 48.000 km², omtrent like stort som Danmark, eller 15% av Norges areal. 5% av landets jegere jakter i Finnmark og står for 25-30% av alle ryper som felles i Norge.
Utenlandske jeger kan jakte som personlig gjest sammen med Norske jegere bosatt i Finnmark eller som kunde hos en turist bedrift som har fått særskilt løyve for å holde på med jakt turisme. I begge tilfeller kan det gis begrensninger i antall tillatt felte småvilt, jakt med hund, jaktområde osv. Utenlandske jegere utgjør mindre enn en halv prosent av jegerne i Finnmark.
I 1992 ble det solgt 4200 jaktkort for Finnmark. Av disse var 15 utenlandske jegere og disse kom i det vesentlige fra Sverige.
Selv om de fleste tilreisende jegere bare jaktet noen ganske få dager, disponerte hver jeger 11.5 kvadratkilometer jaktterreng.
I 1991/92 ble det beregnet felt 73.838 stk ryper. Det tilsvarer 17 ryper pr jeger i snitt for hele sesongen. I følge statistikken fikk gjennomsnitts jegeren 2,5 stk småvilt pr jaktdag og jaktet omlag 10 dager i løpet av jaktåret. Totalt ble det felt 81.515 stk småvilt. Pris på jaktkortet for Finnmark i 1993 er 360,- jaktiden på rype er fra 10 sept til 15 mars. Karasjok kommune holder på med et "frikomunforsøk" og har egne jakttider og kommunalt salg av jaktkort.

For nærmere informasjon kontakt:
Statskog Finnmark
Pb 175
N-9501 ALTA
990 47 78 43 58 33
TFAX 990 47 78 43 78 44
Katalog og nærmere informasjon
Katalogen "Jakt - Fisk - Friluftsliv" er på 96 sider og utgitt av Norges Fjellstyresamband og Statskog. Den beskriver i detalj de forskjellige jaktområdene samt hvor det selges eller gis opplysninger om jaktkort. Katalogen koster Nkr 15 og fås fra:
Statskog hovedkontor
Thv Sommerschields g 5
N-7800 NAMSOS
Telefon: 990 47 74 27 05 00
TFAX: 990 47 74 27 05 40
Norges Fjellstyresamband
Kronprinsens g 5
N-0251 OSLO
Tlf: 99 047 22 83 15 35

Bok anmeldelse

Google Books

Kontaktskjema
Mob / SMS 48 14 92 14  |  Fax: 55 61 99 28
Org.nr: NO 959 194 785 MVA

© Tekst Bilde Trykksak AS og Per Ulrich Kristiansen
Strandgaten 197, 5004 Bergen   |   P.O.Box 1802 Nordnes, 5816 Bergen